Performance fees
  • 28 Nov 2023
  • 2 minut ke čtení

Performance fees


Article Summary

Darwinex Zero vyplácí 15% performance fee na základě zisku dosaženého s alokovaným kapitálem, použitím metody HWM (high-water mark). 

Jak se to počítá?

Výpočet závisí na dvou prvcích.

  1. High-water mark
  2. Časové období (čtvrtletí)

High-water mark
High-water mark, neboli HWM, je široce používaný koncept v oblasti správy aktiv jako referenční bod pro poplatky, které by manažeři měli dostávat. 

Použitím této metody zajistíme, že obdrží poplatky pouze za skutečně vygenerované zisky a že se to nepřekrývá se zisky z předchozích časových období / aby se předešlo placení performance fee za stejný výkon dvakrát. 

Podívejme se na příklad grafu ukazujícího vývoj hodnoty DARWINu. Pro jednoduchost si představme, že investor zůstal zainvestován po dobu 3 čtvrtletí*. 

High-water mark je vypočítáván na základě čistých zisků vygenerovaných od první alokace v DARWINu, a ne na základě hodnoty DARWINu nebo návratnosti v procentech.

hwm1.png

Na grafu můžeme vidět, jak se počíta HWM.

Ve třetím měsíci je vypočítána HWM1 pro zisk vygenerovaný v tomto čtvrtletí. V tomto případě bylo vytvořeno 10 000 eur zisku (a tedy bylo vyplaceno 1 500 eur jako performance fee).

V následujícím čtvrtletí se nevytvořilo žádné nové HWM protože v tomto čtvrtletí byla ztráta 7 000 eur a profit od počátku byl snížen na 3 000 eur. Nicméně na konci třetího čtvrtletí je HWM1 opět překročeno o 1 000 eur, takže je stanoveno nové high-water mark: HWM2. Performance fee byly vyplaceny za rozdíl mezi HWM2 (11 000 eur) a HWM1 (10 000 eur), tj. 1 000 eur a z něho pak 150 eur ve formě performance fees.

Reset HWM

Aby bylo maximalizováno získání performance fee z alokací DarwinIA, pokud vaše aktuální alokace skončí se ztrátou, aby se předešlo nutnosti zotavit se z těchto ztrát pro překročení vaší HWM, tato ztráta by byla vyplněna, takže jakékoli budoucí alokace by začínaly na stejné úrovni jako vaše poslední water-mark. 

Nemusíte mít obavy o svou HWM v případě, že znovu obdržíte alokace, protože jakýkoli zisk z budoucích alokací vám zaručí performance fees. Vezměte prosím na vědomí, že všechny vaše aktuální alokace musí vypršet, aby došlo k tomuto resetu, tj. nebude proveden, pokud existují aktivní alokace. 

Příklad
Předpokládejme, že existují 3 nesoučasné alokace: 1 alokace od měsíce 0 do měsíce 3, další alokace od měsíce 3 do měsíce 6 a třetí od měsíce 6 do měsíce 9. 

image.png

Vycházejíc z předchozího příkladu, v Darwinex Zero by byla HWM resetována na konci druhého čtvrtletí: 7 000 eur ztráty by bylo přidáno jako reset HWM, takže pro třetí alokaci by vaše akumulované zisky s kapitálem DarwinIA v počátečním okamžiku přijetí alokace byly 10 000 eur (ekvivalent vaší poslední HWM).Tedy na rozdíl od toho, co by se stalo s investorem, se ziskem 8 000 EUR v posledním čtvrtletí byste za těchto 8 000 eur obdrželi performance fee. V případě investora, jak je patrno z vysvětlení na začátku článku, by vám byly vyplaceny poplatky za rozdíl mezi HWM2 (11 000 eur) a HWM1 (10 000 eur), tj. 1 000 eur dalšího zisku a 150 eur performance fee.

2. Časové období (čtvrtletí) 
V Darwinex Zero se performance fee účtují za DARWINa na čtvrtletní bázi, tj. každé tři měsíce. Čtvrtletí začíná, když DARWIN obdržel první alokaci . Následné alokace nemají vliv na datum začátku čtvrtletí, protože toto je stanoveno na základě data první alokace. 

Pokaždé, když skončí čtvrtletí, pokud byla předchozí high-water mark překročena, bude obchodníkovi vyplaceno 15 % čistého zisku (uzavřený zisk + otevřený zisk) vygenerovaného v čtvrtletí.

Kde to mohu vidět?

Veškeré dostupné informace týkající se aktuálního Kapitálu pod Správou, P&L a HWM naleznete v  Platby->Přidelený kapitál:

image.pngByl tento článek užitečný?