Porozumění alokacím kapitálu Zero
  • 28 Nov 2023
  • 1 minuta ke čtení

Porozumění alokacím kapitálu Zero


Shrnutí článku

Naše vize

Alokace virtuálního kapitálu v DarwinIA jsou virtuální alokace které přicházejí se závazkem kompenzace obchodníka ve formě performance fee placených jako podíl na ziscích generovaných z takové alokace. Pokud by investice byla skutečná, museli bychom být mnohem restriktivnější v alokacích a tudíž bychom museli stanovit velmi složité podmínky pro získání kapitálu.

Tyto alokace jsou krátkodobě stimulujícím mechanismem, který dáváme obchodníkům k dispozici na jejich cestě k budování spolehlivého track recordu.

Obchodníkův track record je považován za spolehlivý pro investory po dosažení konzistentních výsledku po dobu nejméně dvou let. Je zásadní motivovat obchodníky ke zdravým návykům od samého začátku, podporovat správu kapitálu s dlouhodobým horizontem a vyhnout se pokušení zapojit se do rizikových a vysoce pákových mechanismů, které nejsou doporučeny.

Zero je založeno na technologii Darwinex. Darwinex jako správce aktiv potřebuje pro vlastní přežití ziskové obchodníky. Z tohoto důvodu je vše navrženo tak, aby podporovalo obchodníky, kteří chtějí dělat věci správně a pomáhat jim generovat dlouhodobý příjem.

Alokace virtuálního kapitálu DarwinIA jsou provedeny jako investice do vašeho DARWINu. Tato alokace zůstává investována po dobu 3 měsíců v případě alokací DarwinIA SILVER nebo 6 měsíců v případě DarwinIA GOLD.

Alokace není cena. Obdržíte platby ve formě performance fees (15%) na základě zisku získaného z alokací.

Dostupné informace

Kapitál, který váš DARWIN aktuálně spravuje, si můžete zkontrolovat v sekci Platby->Alokace:

image.png

Můžete zkontrolovat různé informace o vašich alokacích DARWINu, jako je celková částka přiděleného kapitálu, průměrná vstupní cena (vážený průměr vstupní ceny na každé alokaci), datum konce čtvrtletí atd.

Na druhou stranu, pokud chcete zkontrolovat alokace obdržené v každém měsíci samostatně, můžete tak učinit na kartě "Přidělený kapitál".

image.png

Pro další informace o tom, proč Darwinex existuje a jak funguje jeho dlouhodobá cesta ke kapitálu investorů, si přečtěte tento dopis od zakladatelů Darwinexu.


Byl tento článek užitečný?